Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

Дорнод, Хэнтий, Сүхбаатар аймгийн эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2015 оны тайлан

29-02-2016, 16:24 458
ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН    2015 ОНЫ (ХАГАС, БҮТЭН) ЖИЛИЙН ТАЙЛАН
/аль нь болохыг доогуур нь зур/
ҮЗҮҮЛЭЛТ мөрийн дугаар Бүгд
Тайлангийн үеийн эхний үлдэгдэл 1 10
Шинээр нэмж ирсэн 2 173
Бүгд   3 183
Давж заалдсан-Бүгд 4 183
Үүнээс Ялтан, тэдгээрийн өмгөөлөгч, хууль ёсны төлөөлөгч 5 116
Хохирогч, тэдгээрийн өмгөөлөгч, хууль ёсны төлөөлөгч 6 12
Улсын яллагчийн эсэргүүцэл 7 55
Иргэний нэхэмжлэгч, тэдний төлөөлөгч 8  
Иргэний хариуцагч, тэдний  төлөөлөгч 9  
Цагаатгагдсан этгээд 10  
Хянан шийдвэрлэсэн бүх хэрэг  11 170
Үүнээс:Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн 12  
Хянан шийдвэрлэсэн бүх хэрэг  Давж заалдсан гомдол буюу эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгож, тогтоолыг хэвээр үлдээсэн бүгд 13 76
Тогтоолд өөрчлөлт оруулсан бүгд  14 30
Үүнээс Ял гэмт хэргийн хүнд, хөнгөн ба шийтгэгдсэн этгээдийн хувийн байдалд тохироогүй 15 12
Эрүүгийн хууль буруу хэрэглэсэн 16 18
Үүнээс Шүүх хэрэглэвэл зохих хууль хэрэглээгүй 17  
Хэрэглэх ёсгүй хуулийг хэрэглэсэн 18  
Хуулийг жинхэнэ агууллагаас зөрүүтэй буруу ойлгож хэрэглэсэн 19 3
Бусад 20 15
Тогтоолыг хүчингүй болгосон  21 64
Үүнээс Тогтоолыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтад буцаасан 22 23
Тогтоолыг хүчингүй болгож, хэргийг шүүхээр хэлэлцүүлэхээр буцаасан 23 37
Тогтоолыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон 24 4
Үндэслэл Тогтоолд дурьдсан дүгнэлт нь хэргийн жинхэнэ байдалтай нийцээгүй 25 29
ЭБШ хуулийг ноцтойгоор зөрчсөн  26 35
Үүнээс Шүүх хууль бус бүрэлдэхүүнээр тогтоол гаргасан 27 2
Хуульд зааснаар шүүгдэгчийг заавал байлцуулбал зохих байтал түүнийг байлцуулаагүй 28  
Сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгчийг өмгөөлүүлэх эрхээр хангаагүй 29  
Зөвлөлдөх тасалгаанд болсон шүүгчдийн зөвлөлгөөний нууцыг задруулсан 30  
Тогтоолд шүүгчийн хэн нэг нь гарын үсэг зураагүй 31  
Хэрэгт шүүх хуралдааны тэмдэглэл байгаагүй 32  
Шүүх хуралдаанд иргэдийн төлөөлөгч заавал оролцуулах хуулийн заалт зөрчсөн 33  
Бусад 34 33
Давж заалдсан гомдол, эсэргүүцлээсээ татгалзсан 35 4
Тайлангийн үеийн эцсийн үлдэгдэл 36 9
Үүнээс: Хугацаа хэтэрсэн үлдэгдэл 37  
Иргэн танд

Миний нэмсэн


Хандалтын тоолуур
Санал асуулга
 

Та шүүхийн талаарх мэдээллийг хаанаас авдаг вэ?

 
 
ХАМТРАН АЖИЛЛАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД
Дорнод аймгийн шүүх
Нэр :
И-майл :
Утас:
Агуулга :